Právní servis

Prodej nemovitostí

Naše realitní kancelář zajišťuje pro prodávající a kupující klientelu kompletní právní servis, který obsahuje sepsání veškerých potřebných smluv ve věci převodu vlastnictví i převodu družstevního podílu (dříve členských práv a povinností), a to:

  • sepis smlouvy o smlouvě budoucí (kupní, o převodu vlastnictví k bytové jednotce, převod družstevního podílu v bytovém družstvu)
  • sepis smlouvy o zřízení služebnosti (věcného břemene) ve vztahu k prodávaným nemovitým věcem
  • kontrola zástavní smlouvy financující banky
  • sepis smlouvy kupní, smlouvy o převodu vlastnictví k bytové jednotce, o převodu družstevního podílu
  • vypsání formulářové smlouvy bytového družstva
  • sepis svěřenecké smlouvy a zajištění úschovy kupní ceny/úplaty - na náklady RK
  • zajištění depozita 4 % z kupní ceny pro daň z nabytí nemovitých věcí
  • řešení předkupního práva ve vztahu k podílovému spoluvlastnictví

Součástí právního servisu je v případě nutnosti i řešení exekučních řízení váznoucích na nemovitých věcech, výmazu zápisů z LV a komunikace s exekutorskými úřady.

Na náklady klientů zajišťujeme vyžádanou advokátní nebo notářskou úschovu kupní ceny, projednání podmínek, příprava podkladů.

Při předání nemovitých věcí novým vlastníkům máme připravené předávací protokoly. Následně zajišťujeme vypsání daňového přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí a uhrazení této daně příslušnému finančnímu úřadu. Depozitum 4 % z kupní ceny pro daň z nabytí nemovitých věcí bývá po celou dobu probíhajícího prodeje uložený v úschově u RK nebo v advokátní či notářské úschově.

Veškerá řízení i komunikace s katastrálními úřady mohou být jištěná procesní plnou mocí, kdy naši právní zástupci odpovídají za obsah jednotlivých smluv a mají současně i plnou kontrolu o průběhu vkladových řízeních.

Pronájem nemovitostí

Pronájmu nemovitých věcí v BRAVIS REALITY předchází důsledná práce právních zástupců a to při tvorbě nájemních či podnájemních smluv. Tyto smlouvy je nutné sjednotit s podmínkami stanov bytového družstva či společenství vlastníků jednotek. Následné předání pronajímaných nemovitých věcí do užívání nájemcům či podnájemcům je pak podloženo předávacími protokoly.

Předáním nemovitých věcí nekončí práce právního zástupce, který je naopak po celou dobu trvání nájemní či podnájemní smlouvy připraven řešit, společně s příslušným makléřem, případné problémy mezi pronajímatelem a nájemcem.

V případě nutnosti je v rámci právního servisu naší RK sepsaná výpověď z nájmu či podnájmu či dohoda o ukončení nájemního vztahu. V některých případech je nutné řešení uznání závazku a splátkového kalendáře.

Při nestandardním ukončení nájemní či podnájemní smlouvy zajišťujeme i sepsání dohody o ukončení nájmu či podnájmu a zpětném předání nemovitosti nájemcem pronajímateli, opět s předávacím protokolem.

Reakční doba je do 24 hodin.

Více informací:

Mgr. David Poul
právní oddělení
mobil: +420 724 912 912
e-mail: pravni@bravis.cz

Kontakt
Kancelář Vídeňská (sídlo firmy)
Vídeňská 6
639 00 Brno
naproti kostelu sv. Leopolda
(u Milosrdných bratří)

Otvírací doba
Po - Čt:     9:00 - 18:00
Pá:9:00 - 16:00
sobota a neděle zavřeno

Parkování pro klienty zajištěno v garážových stáních.

mobil: +420 773 400 444

e-mail: bravis@bravis.cz

zobrazit podrobné kontakty »Pobočka Dvořákova

byla 15. 2. 2019 přestěhována do hlavního sídla na Vídeňskou.