Právní servis - Copy

Prodej nemovitostí

Naše realitní kancelář zajišťuje pro kupující klientelu kompletní právní servis, který obsahuje sepsání veškerých potřebných smluv ve věci převodu vlastnictví i převodu členských práv a povinností, a to:  

  • sepis smlouvy o smlouvě budoucí (kupní, o převodu vlastnictví k bytové jednotce, převod členských práv a povinností)
  • sepis smlouvy o zřízení věcného břemene ve vztahu k prodávaným nemovitostem
  • kontrola zástavní smlouvy
  • sepis smlouvy kupní, o převodu vlastnictví k bytové jednotce, o převodu členských práv a povinností
  • vypsání formulářové smlouvy družstva
  • sepis svěřenecké smlouvy a zajištění úschovy kupní ceny/úplaty - na náklady RK
  • zajištění depozita 3 % z kupní ceny pro daň z převodu nemovitosti
  • řešení předkupního práva ve vztahu k podílovému spoluvlastnictví

Součástí právního servisu je v případě nutnosti i řešení exekucí, výmaz zápisů z LV a komunikace s exekutorskými úřady.

Na náklady klientů zajišťujeme vyžádanou advokátní nebo notářské úschovy. klientů, projednání podmínek, příprava podkladů

Při předání nemovitosti novým vlastníkům máme připravené předávací protokoly. Následně zajišťujeme vypsání daňového přiznání a uhrazení daně z převodu nemovitosti u příslušného finančního úřadu. Depozit 3 % z kupní ceny pro daň z převodu nemovitosti bývá po celou dobu uložený ve finanční úschově RK nebo advokátní či notářské úschovy.

Veškerá řízení i komunikace s katastrálními úřady jsou jištěná procesní plnou mocí, kdy naši právní zástupci odpovídají za obsah jednotlivých smluv a mají současně i plnou kontrolu o průběhu vkladových řízeních.

Pronájem nemovitostí

I při pronájmu nemovitostí je nutná důsledná práce právních zástupců a to při sepsání nájemní či podnájemní smlouvy. Tyto smlouvy je nutné sjednotit s podmínkami stanov bytového družstva či společenství vlastníků. Předání nemovitosti do užívání nájemcům je vše opět doloženo předávacími protokoly.

Ani předáním nemovitosti ovšem nekončí práce právního zástupce, který je naopak po celou dobu trvání nájemní smlouvy připravený řešit, společně s makléřem, případné problémy mezi pronajímatelem a nájemce.

V případě nutnosti je v rámci právního servisu naší RK sepsaná výpověď z nájmu či podnájmu. V některých případech je nutné řešení uznání závazku a splátkového kalendáře, vypsání směnek vlastních.

Při standardním ukončení nájemní smlouvy zajišťujeme sepsání dohody o ukončení nájmu či podnájmu a zpětném předání nemovitosti nájemcem pronajímateli, opět s předávacím protokolem.

Reakční doba je do 24 hodin.

Kontakt
Kancelář Vídeňská (sídlo firmy)
Vídeňská 6
639 00 Brno
naproti kostelu sv. Leopolda
(u Milosrdných bratří)

Otvírací doba
Po - Čt:     9:00 - 18:00
Pá:9:00 - 16:00
sobota a neděle zavřeno

Parkování pro klienty zajištěno v garážových stáních.

mobil: +420 773 400 444

e-mail: bravis@bravis.cz

zobrazit podrobné kontakty »Pobočka Dvořákova

byla 15. 2. 2019 přestěhována do hlavního sídla na Vídeňskou.