Váš specialista na pronájmy bytů v Brně 724 777 140
Vyhledat nemovitost Menu

Proč my?

 • Jsme jediní specialisté na pronájmy bytů v Brně a okolí!
 • Šetříme Váš čas, chráníme soukromí a finanční prostředky.
 • Pro majitele nemovitostí veškeré služby naší realitní kanceláře ZDARMA!
 • Máme zkušenosti na realitním trhu v oblasti zprostředování pronájmu nemovitostí již od roku 2003
 • Disponujeme vlastní databází poptávajících klientů, především ředitelů, manažerů českých i zahr. firem, programátorů, zahr. studentů, českých pracujících párů atd.
 • Inzerujeme na 14 realitních serverech, z toho na třech v anglickém jazyce, které jsou určeny pro zahraniční klientelu – naše nemovitosti jsou pravidelně aktualizovány.
 • Majitelům nabízených nemovitostí vycházíme vstříc s doplňkovou formou prezentace jejich nemovitostí prostřednictvím tištěné inzerce ve specializovaných realitních časopisech.
 • Spolupracujeme s vybranými a osvědčenými realitními kancelářemi.
 • Prostřednictvím našeho spolupracujícího právního oddělení zajišťujeme špičkový právní servis.
 • Se všemi evidovanými klienty pravidelně komunikujeme: formu a periodicitu si klient volí sám – pečujeme, ale neobtěžujeme.
 • Naši specialisté mají výborné znalosti trhu s nemovitostmi – absolvují pravidelná školení a kurzy, jsou vedeni k neustálému osobnostnímu růstu.
 • Sídlíme v centru Brna, v místě v výbornou dostupností MHD.
 • Hovoříme anglicky, německy, italsky a rusky. 
 • Inzerce Vašich nemovitostí jako bezplatná služba pro Vás.
 • Každá exkluzivní i neexkluzivní nabídka je v BRAVIS REALITY, s.r.o. se souhlasem jejího majitele automaticky zpracována pro inzerci na realitních serverech a nejpozději následující den po pořízení fotodokumentace a ověření právních náležitostí vyexportována. Každá nemovitost splňující kritéria pro exporty na realitní servery určené pro zahraniční klienty, je přeložena do AJ a rovněž vyexportována.
 • Vybrané neexkluzivní a všechny exkluzivní nabídky pravidelně publikujeme v nejčtenějších realitních periodikách (Grand Reality, Real-City aj.) – vždy po celou dobu trvání příslušné zprostředkovatelské smlouvy.
 • Máme dvojjazyčné internetové stránky.

Co pro Vás může udělat Váš osobní realitní makléř?

Naši realitní makléři jsou pečlivě vybíráni mezi množstvím uchazečů o obchodní pozice v jednotlivých odděleních a dále odborně vzděláváni. Jsou detailně obeznámeni s problematikou trhu nemovitostí, procházejí několikastupňovým právním a daňovým školením. Makléř zajišťuje pro klienty kompletní realitní a právní servis, přičemž je povinen důsledně se řídit etickým kodexem makléře.

V čem konkrétně spočívají dovednosti realitních makléřů BRAVIS REALITY?

 • Pořizuje kompletní fotodokumentaci k dané nemovitosti, provádí ověření právního stavu.
 • Podílí se na aktivním vyhledávání vhodných zájemců, ve spolupráci se svou týmovou nebo osobní asistentkou domlouvá prohlídky a následně spolu s klientem pronajímanou nemovitost navštěvuje – dle časových možností klienta a s ohledem na ochranu soukromí majitele.
 • Při zájmu poptávajícího klienta o pronájem Vaší nemovitostí s ním makléř sepisuje rezervační smlouvu. Na základě této smlouvy skládá zájemce v realitní kanceláři rezervační zálohu.
 • Majitel bytu je neprodleně informován o složení rezervační zálohy.
 • Makléř informuje právní oddělení o požadavku na vypracování nájemní smlouvy a příloh k smlouvě nájemní. V případě cizojazyčné verze kontaktuje překladatelskou firmu s kterou úzce spolupracujeme. (Vše pro Vás ZDARMA)
 • Dle potřeb, možností a po dohodě obou zúčastněných stran makléř organizuje předání nemovitosti k pronájmu, sepisuje se stranami předávací protokol, organizuje podpis nájemní smlouvy, finanční transakce mezi pronajímatelem a nájemcem, kompletní průběh  k úplné spokojenosti obou stran.
 • NAŠE SLUŽBY TRVAJÍ BĚHĚM CELÉ DOBY PRONÁJMU! V případě zahraniční klientely tlumočíme veškerou konverzaci mezi pronajímatelem a nájemcem v průběhu doby pronájmu. V případě jakýchkoliv problémů s  porušením či nedodržováním nájemní smlouvy poskytujeme poradenský servis a případ řešíme s pronajímatelem bytu osobně. Další služby: např. dohody o ukončení nájmu, výpovědi, dodatky o prodloužení nájmu, o změně ceny nájemného atd.

Etický kodex makléře

 • Jedná při své činnosti vždy kvalifikovaně, odborně, čestně, v souladu s platným právním řádem České republiky a v souladu s obecně uznávanými normami společenského chování.
 • Jedná vždy v zájmu a práva klienta a nikdy nezneužije svého postavení v neprospěch svého klienta. Mezi klienty nečiní rozdíly důvodů rasových, náboženských, národnostních, politických či jim podobných.
 • Klientům vždy poskytuje pravdivé informace podle svého nejlepšího vědomí a svědomí a vždy dodržuje všechny úmluvy a domluvené termíny.
 • Makléř nikdy nepředává a nezveřejňuje bez souhlasu klienta jím poskytnuté důvěrné informace (běžně nedostupné), a to ani po ukončení spolupráce.
 • Makléř je povinen zachovat mlčenlivost vůči třetím osobám o obchodních případech, a to i po jejich ukončení.
 • Makléř, pokud je to v zájmu klienta, spolupracuje s ostatními realitními kancelářemi.
 • Makléř si je vědom své odpovědnosti v procesu obchodování s nemovitostmi, a proto se neustále vzdělává a zdokonaluje ve své činnosti.

Logo Bravis reality s.r.o.BRAVIS REALITY s.r.o.
Spolehlivý partner pro vaše bydlení v Brně a okolí
Realitní kancelář měsíce (PDF- 870 kB)

Kontakt
Kancelář Vídeňská (sídlo firmy)
Vídeňská 6
639 00 Brno
naproti kostelu sv. Leopolda
(u Milosrdných bratří)

Otvírací doba
Po - Čt:     9:00 - 18:00
Pá:9:00 - 16:00
sobota a neděle zavřeno

Parkování pro klienty zajištěno v garážových stáních.

mobil: +420 773 400 444

e-mail: bravis@bravis.cz

zobrazit podrobné kontakty »Pobočka Dvořákova

byla 15. 2. 2019 přestěhována do hlavního sídla na Vídeňskou.