Váš specialista
na pronájmy bytů v Brně
Menu

Dědictví nemovitosti: Co zaplatíte, a kde ušetříte?

Ačkoliv provází dědictví nemovitosti ztráta blízkého, je nutné, aby se dostala "do správných rukou". To zajišťuje dědické řízení v čele s notářem, který shromáždí podklady pro soud. Jakmile dojde k přidělení majetku, bude nutné uhradit některé poplatky, kdežto jiným se vyhnete. Dědická daň se už léta neplatí, stále je však ve hře daň z příjmu, která tvoří největší položku. Tu je nutné zaplatit pouze někdy, zatímco jindy ji stát nepožaduje.

230

Uhradit je třeba daň z nemovité věci

Za každou nemovitost je třeba platit daň z vlastnictví a podávat daňové přiznání z nemovitých věcí. To mívá lhůtu do konce ledna téhož roku, takže dochází k úhradě předem. Splatnost daně je do 31. 05., a přesáhne-li částku 5 000 Kč, lze ji uhradit ve dvou splátkách do 31. 05. a do 30. 11. (ale lze i najednou). Výše základu daně je ovlivněna druhem nemovitosti (byt, rodinný dům, garáž, ostatní stavby apod.). a její velikostí. Stejně tak hraje roli umístění, tedy v jaké obci se nachází. I ve velkém městě však zaplatíte za velký byt s výměrou 130 metrů čtverečních kolem tisícovky, zatímco za dům se dvěma NP jen o pětistovku více.

Kdy (ne)musíte platit daň z příjmu

Ještě před několika lety mohla zděděná nemovitost způsobit nepříjemnosti. Nesla s sebou totiž i řadu dalších nákladů, mezi něž patří daň z příjmu ve výši 15 %. U domu po rodičích v hodnotě 2 500 000 Kč tak bylo nutné uhradit 375 tisíc Kč finančnímu úřadu. Řada lidí si proto musela vzít půjčku, případně částku zaplatila po prodeji nemovitosti. Od roku 2014 se ovšem jedná o bezúplatný příjem a daň u zděděného bytu / domu platit nemusíte.

To platí pro případ, kdy si nemovitost ponecháte; jestliže se rozhodnete k jejímu prodeji, daň z příjmu zaplatíte. Avšak nikoliv z celé částky, daných 15 % odvedete pouze z rozdílu mezi pořizovací a prodejní cenou. Protože jste nemovitost fakticky dostali, bude za pořizovací cenu brána hodnota, jakou stanoví odhadce (to může být i realitní makléř) v dědickém řízení. Pokud ji určí na 1 500 000 Kč, ale vám se podaří prodat za 2 100 000 Kč, odvedete daň z 600 000 Kč.

231

Zákon rovněž vyžaduje úhradu daně z příjmu v momentě, kdy nemovitost zdědí nepříbuzná osoba (třeba přítelkyně, nevlastní otec, kamarád/ka apod.). Tady je bohužel nutné zaplatit 15 % z odhadcem stanovené hodnoty. Nepříjemnost může také nastat, pokud měl předchozí majitel nemovitost méně než 5 let. Jestliže ji vlastnit déle, daň z příjmu hradit netřeba.

Poplatek notáři v dědickém řízení

Aby se nemovitost po zesnulém dostala do správných rukou, proběhne dědické řízení v čele s notářem. Tomu náleží poplatek vypočítaný z odhadované ceny zděděné budovy, přičemž posudek musí vypracovat znalec, například zkušený realitní makléř. Vezmeme-li hodnotu nemovitosti 2 500 000 Kč, vychází poplatek na bezmála 19 tisíc Kč + DPH, což je dohromady skoro 23 tisíc korun. Jsou to bohužel nezbytné náklady, oproti ceně nemovitosti však nejsou zásadní.