Váš specialista
na pronájmy bytů v Brně
Menu

Jak si od nájemníka převzít byt a vyhnout se problémům

Když se nájemník rozhodne odejít, a nebo mu dáte výpověď coby majitel, je třeba předat nemovitost ve „správném“ stavu a stvrdit to náležitým dokumentem. Nikdy se nespoléhejte na dobré slovo protistrany, dodržet ho sice může, ale také nemusí, a těžko se budete zpětně dožadovat ústní dohody. V jakém stavu má nájemce byt či dům předávat by mělo být definováno už v samotné smlouvě, v níž se běžně uvádí, že „po skončení nájmu předá nájemce byt pronajímateli v původním stavu“. V praxi se obvykle nejedná o nic problematického, jsou-li obě strany schopny a ochotny se domluvit.

339

Předávací protokol je základem převzetí bytu

Pro jistotu obou stran je sepisován tzv. předávací protokol, který by měl být vyhotoven jak na začátku, tak na konci nájmu, a musí být v papírové (písemné) podobě odsouhlasen oběma stranami. Právě v něm je zaznamenán celkový stav nemovitosti, stavy měřidel (zapište je společně s nájemcem a pořiďte fotografie), movité vybavení a jeho případné závady, a počty klíčů. Složenou jistotu však zatím nevracejte – dle zákona na to máte 30 dní, takže můžete během nich vyúčtovat energie a případně si z ní strhnout nedoplatky, a nebo náklady na nutné opravy.

Stav bytu zaneste přímo do nájemní smlouvy

Jelikož je nájemník povinen v průběhu trvání smlouvy řešit tzv. drobné opravy, měl by nemovitost předávat ve zcela „funkčním stavu“, kdy zajistil kupříkladu opravu ovládání světel, výměnu žárovek, prasklého záchodového prkénka apod. Naopak velké opravy si řeší majitel sám, existují-li ke dni předání (třeba výměnu vany či baterie u dřezu, zvlnění plovoucí podlahy v důsledku špatného položení, rozbité splachování, ale i opravu chladničky); nájemce je však povinen nutnost takových oprav hlásit ihned po jejich objevení. Pokud tak neučiní, může s nimi sice byt předat, ale musí je majiteli zaplatit, případně mu budou strženy z kauce.

Co znamená předání bytu v původním stavu

Aby nebylo možné mylně interpretovat „vrácení ve stavu, v jakém si jej nájemce převzal“, upravuje předání nemovitosti zákon. Ten sice zjednodušeně říká, že je nutné ji vrátit v původním stavu, je však nutné zohlednit běžné opotřebení (ať časem, tak užíváním), stejně jako rozsah závad (jsou-li). Aby byla celá záležitost co nejjednodušší, je dobré pronajímat byt či dům „bez ničeho“, tedy maximálně prázdný – zůstat musí pochopitelně kuchyňská linka – kupříkladu sporák, chladničku aj. ale majitel poskytnout nemusí. Nemovitost by měla být čerstvě vymalovaná, aby se nájemce později neodvolával, že byla omítka „zašlá“.

Svým klientům běžně pořizujeme v realitní kanceláři BRAVIS také fotodokumentaci, z níž jasně vyplývá, v jakém stavu byl byt nebo dům nájemci předán. A pokud má nemovitost nějaké vady, třeba poškrábanou podlahu či prasklou kachličku v koupelně, musí být zaneseny a přesně definovány v nájemní smlouvě; totéž platí, pokud je součástí pronájmu nějaké vybavení (výše zmíněná lednička a sporák / varná deska) dnes totiž běžně bývají v kompletu jako vestavěné spotřebiče. Obecně přitom platí, že čím prázdnější nemovitost pronajímáte, tím jednodušší je předání nájemci i její  zpětné převzetí.

Info: Často se řeší, zdali je nájemce povinen byt po skončení nájmu vymalovat, a většině se do toho zkrátka nechce. Zákon však říká, že musí být řádně udržovat, mezi což započítává i údržbu omítek a malování, a to zejména v situaci, kdy nájem trvá rok či déle.

Ujasněte si s nájemníkem předpokládaný stav

Než řešit vše v den předání, je dobré se týden dva před tím sejít a ujasnit si, co jako majitel akceptujete, a co bude muset nájemník opravit ještě před tím, než byt či dům opustí. Kupříkladu vlásečnicové škrábance na lesklém nábytku lze klasifikovat jako běžné opotřebení, zatímco ulomenou kliku okna či zničené žaluzie už nikoliv, a bude nutné, aby nájemník takové závady opravil, případně vám je uhradil. Svým klientům však zajišťujeme celý proces my a s uživatelem pronajaté nemovitosti vykomunikujeme, v jakém stavu ji má předat, aby ji bylo možné následně ihned „hodit na trh“.

U neférových nájemníků může ovšem nastat situace, kdy vyžadovanou opravu neuznají, a bude nutné ji buď strhnout ze složené jistoty, a nebude-li dostatečná, pak jít soudní cestou. Schůzka navíc není zárukou, že nájemce skutečně opravy zajistí, ani že mu „zadáte k nápravě“ vše – v plně vybaveném bytě se velmi těžko hledají (kupříkladu hluboké rýhy v podlaze nevidíte, stojí-li na daném místě pohovka). Abyste takovému stavu předešli, vyhodnocuje realitní kancelář BRAVIS každého zájemce o bydlení a v mezích zákona ověřuje jeho finanční i platební situaci a minulost.