Váš specialista
na pronájmy bytů v Brně
Menu

Poplatek za odpad: V nájmu, dle bydliště, jako vlastník

Za odvoz a zpracování odpadu se musí platit vždy, v některých městech je to ovšem trochu jinak než jinde. Obecně je poplatníkem každá fyzická osoba s trvalým pobytem v obci na území České republiky. Ale jak to je v nájmu, musí člověk platit dvakrát, nebo zůstává povinnost na majiteli? Většina obcí se řídí jednotně, například v Brně však upravují výběr peněz místní vyhláškou.

Kdo platí za odpad v nájmu (Brno a okolí)

Poplatníkem se automaticky stává ten, kdo má v Brně trvalé bydliště; kdo se však přistěhuje do pronájmu, často si jej ponechává jinde, třeba  u rodičů. A pokud v bytě nebo domě není hlášen nikdo s trvalým pobytem, má povinnost úhrady poplatků vlastník nemovitosti. Ten ji sice po písemném souhlasu může přenést na nájemníka, poplatek však úřadu musí zaslat sám.

Poplatky za komunální odpad se nejčastěji platí v místě trvalého bydliště.

Poplatky za komunální odpad: Brno

Obyvatelé s trvalým pobytem v Brně a jeho okolí hradí poplatky na základě vyhlášky podle zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích. Ten přímo říká, že má tuto povinnost každá fyzická osoba s trvalým pobytem, stejně jako cizinci s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu na dobu delší než 90 dní. Ve výsledku tak musí poplatek uhradit každý, otázkou je ovšem kde.

V praxi se často stává, že majitelé nemovitostí chtějí, aby si nájemník hradil poplatek sám. Pokud si ovšem nepřevede do pronajímaného bytu / domu trvalé bydliště, nic platit nemusí. Bude-li chtít, může úhradu za odpad provést magistrátu Brna, stačí pak v místě trvalého bydliště doložit potvrzení o jeho zaplacení, aby ho nemusel platit dvakrát.

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí fyzická osoba přihlášená v obci, přičemž pro účely poplatků se za přihlášení fyzické osoby považuje:

  • Češi: přihlášení k trvalému pobytu podle zákona o evidenci obyvatel, nebo
  • cizinci: ohlášení místa pobytu podle zákona o pobytu cizinců na území České republiky, zákona o azylu nebo zákona o dočasné ochraně cizinců, jde-li o cizince

Pokud v nemovitosti nemá trvalé bydliště nikdo, hradí poplatek automaticky její majitel. To se týká nejenom bytu, ale také domu nebo rekreačního objektu (typicky chata). Nikdy by neměl nastat případ, že poplatek za komunální odpad v Brně nikdo neplatí.

Poplatek za komunální odpad: Ostatní

Ostatní obce uplatňují nejčastěji platbu za odpad dle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech, který říká, že poplatníkem je rovněž každá fyzická osoba, ale samotným plátcem je majitel nemovitosti. Ani úpravou v nájemní smlouvě tak nemůže tuto povinnost přenést na kohokoliv jiného, byť i v tomto případě je možné, aby si nechal poplatek za komunální odpad uhradit např. jako "další službu".

Družstevní byt a poplatek za odpad

Kdo vlastní družstevní byt, nemusí ze zákona hradit poplatek za komunální odpad jakožto vlastník, protože jej fakticky vlastní právnická osoba, resp. bytové družstvo. Pokud tedy takový byt pronajmete a nebude v něm nikdo hlášen k trvalému pobytu, nic platit nemusíte. Kdo v něm ovšem přihlášený je, musí zaplatit jakožto občan s trvalým pobytem v Brně.

Některá družstva nechávají, aby si každý občan nebo rodina hradila poplatky sama. Jiná naopak celkovou částku spravedlivě rozpočítají mezi všechny obyvatele domu, takže každý uhradí svou část družstvu, které ji následně předá magistrátu města. Některá družstva mohou dle svých směrnic platbu vyžadovat i v případě, kdy v bytě nikdo přihlášen není.

Kdo platí, když máte více nemovitostí

V celorepublikovém pojetí platí, že pokud vlastníte například rodinný dům a byt, je potřeba uhradit poplatek na obou místech. A to i přesto, že by zůstala jedna nemovitost prázdná, respektive v ní nebyl nikdo přihlášen k trvalému pobytu. Výše poplatku je za jednu fyzickou osobu, maximálně tedy 1 000 Kč / rok.

A stejně je tomu také v Brně, kde sice platíte za zpracování odpadu jako občan, ale zároveň i jako majitel druhé a každé další nemovitosti. Takže pokud bydlíte v RD, kde máte zároveň trvalý pobyt, hradíte poplatky za všechny členy domácnosti, a za samotný byt je nutné odvést poplatek odpovídající jedné osobě, což je pro Brno zhruba 700 Kč / rok.

To platí i v případě, kdy byt pronajímáte osobám, které mají fakticky trvalé bydliště mimo Brno. Pokud si ovšem nájemníci do bytu trvalé bydliště nahlásí, vznikne tím povinnost hradit poplatek za odpad dle počtu osob; ta však přechází na ně. Vy jako vlastník nemovitosti ji nemusíte řešit do doby, než odejdou.

219

Jak vysoké jsou poplatky za komunální odpad

Kolik za sběr a svoz netříděného odpadu obci zaplatíte, stanovuje přímo zákon. Poplatek se skládá ze dvou částí, přičemž tu menší tvoří maximálně 250 Kč / kalendářní rok (výši stanovuje konkrétní obec a může být i 100 Kč nebo také 0 Kč). Také druhou část stanovuje obec, a to rovnoměrným rozpočítáním nákladů mezi všechny poplatníky.

Stanovení probíhá vždy na základě dat získaných v minulém kalendářním roce. Například v Brně bylo během roku 2019 evidováno přes 460 000 poplatníků, respektive osob, za něž je třeba uhradit sběr a svoz komunálního odpadu. V roce 2020 je poplatek 670 Kč / osoba, snížená sazba 500 Kč od roku 2020 prakticky není, protože jsou tyto skupiny od placení osvobozeny.

Osvobození od poplatku za komunální odpad

V některých případech stanovuje zákon nebo vyhláška příslušné obce, že není třeba poplatek za komunální odpad hradit. Osvobození se týká vybraných skupin lidí, co se o sebe nemohou samy postarat, nebo vzhledem k jejich věku není morální, aby poplatek hradili. Osvobození se vztahuje na:

  • Děti do 4 let věku
  • Důchodce od 70 let
  • Každé 3. a další dítě do 15 let věku
  • Osoby umístěné v pečovatelském domě

Poslední z bodů je stanovený zákonem a platí plošně na celém území České republiky, zatímco první dva schválilo zastupitelstvo města Brna. Jedná se de facto o novinku, na níž si obyvatelé zvykají od roku 2020. I když domácnosti takto ušetří jenom několik stovek, jistě se do rodinného rozpočtu hodí.

Poplatek za komunální odpad u dětí

Také pro děti platí jistá pravidla, která udává přímo zákon, podle něhož nemusí za sběr a svoz komunálního odpadu platit každé 3. a další dítě do 15 let věku. Pokud jsou tedy v rodině 4 děti pod věkovou hranicí, platí se pouze za dvě. Například v Brně jsou potom od placení zcela osvobozeny děti do 4 let.

Platba za odpad při změně trvalého bydliště

Jestliže se přestěhujete například z Karlových Varů do Brna a zároveň si tím změníte trvalé bydliště, bude potřeba se odhlásit od poplatku na magistrátu KV, a podat přihlášení na magistrátu Brna. V obou městech pak zaplatíte úměrnou část za dobu využívání trvalého bydliště (např. 4 měsíce KV, zbylých 8 v Brně). Nemusíte však platit na obou místech, tedy pokud si nemovitost v KV neponecháte (třeba k pronájmu), pak byste museli platit i tam za 1 osobu.

Jak a kam poplatek za odpad uhradit (Brno)

Všichni, kdo mají trvalý pobyt nebo nemovitost ve správě brněnského magistrátu, mohou zaplatit několika způsoby:

  • Platbou na městském e-shopu www.brnoid.cz 
  • Bezhotovostním převodem (číslo účtu je: 111220022/0800; Variabilní symbol je rodné číslo poplatníka)
  • Poštovní poukázkou
  • Od 15.6.2020 na pokladně Šumavská 35, budova C, 3NP

V ostatních městech České republiky se mohou způsoby lišit, vždy je však možné platit hotově například na obecních úřadech (na vesnicích) nebo poštovní poukázkou. Alespoň ve městech by pak neměla chybět možnost zaplatit převodem na účet.