Váš specialista
na pronájmy bytů v Brně
Menu

5 častých chyb při převodu energií

Zejména při prodeji (ale i pronájmu) nemovitosti je třeba vyřešit i přepis elektřiny a vody, případně také plynu. Někteří lidé o to ale neprojevují takový zájem, protože jsou třeba nadmíru zaměstnáni stěhováním. To je pochopitelné, jenomže na druhou stranu může i relativně krátkodobá nepozornost vyústit v nepříjemné, a dokonce i nákladné situace. Stačí přitom, pokud se prodávající a kupující dohodnou na řešení, které bude vyhovovat oběma stranám. Klienti RK BRAVIS se mimochodem takových situací obávat nemusí, řešíme je totiž automaticky a možným nepříjemnostem tak předcházíme.

437

Odpojení / zrušení elektroměru (a plynoměru)

V momentě, kdy dojde k podpisu smlouvy, má každý prodávající pochopitelně zájem zprostit se odpovědnosti za platbu energií, které jsou od dalšího dne spotřebovány. Neměl by to nicméně řešit odpojením odběrného místa, a už vůbec, pokud o tom kupující neví. Je-li totiž elektro, plyno nebo vodoměr odmontovaný déle jak 14 dní, může za jeho opětovnou instalaci uhradit i několik tisíc. Zejména u starých RD to navíc nemusí být možné, pakliže revizní technik shledá elektroinstalaci jako nevyhovující. Nezbytná by pak byla její oprava. K demontáži přitom docházet nemusí, odběrné místo stačí převést z jedné osoby na druhou.

Okamžité zrušení plateb záloh na energie

Ačkoliv se to nabízí, nedělejte to. Samotný podpis kupní smlouvy a předání nemovitosti vás totiž nevyváže ze smlouvy o dodávce energií s distributorem elektřiny, případně plynu a vody. Ze všeho nejdříve je nutné tyto závazky řádně vypovědět a doložit, že již nejste vlastníkem bytové jednotky, rodinného domu aj. – v opačném případě by se jednalo o porušení smluvních podmínek, kvůli čemuž byste nejenom mohli hradit nějaké sankce (i když by je distributor také mohl odpustit), ale zejména dostat zápis do registru dlužníků. To by vám v budoucnu mohlo komplikovat sjednání dodávek jinde, ale třeba i žádost o půjčku.

Kupující požaduje změnu distributora energií

V návaznosti na oba předchozí body je nutné ještě připomenout, že pouhé převedení odběrného místa z prodávající na kupujícího u stejného distributora bývá běžně na počkání. Stačí, pokud spolu oba (případně zmocněnec) zajdou na pobočku a nechají energie přepsat. Pokud ale kupující trvá na jiném distributorovi, může se jednat o záležitost trvající i několik měsíců (v krajním případě až půl roku), a prodávající je povinen až do jeho změny hradit zálohy, což je nepříjemné; ale dodavatel mu pak alespoň vrátí přeplatky i za toto období. Jednodušší cestou je, pokud kupující akceptuje stejného distributora, a změnu si řeší až poté sám.

Špatně zapsané stavy elektro a plynoměru

I když to je v podstatě jednoduchá záležitost, stačí chvilka nepozornosti a coby prodávajícímu vám může dorazit nedoplatek za spotřebovanou energii. Řešit to s kupujícím zpětně může být komplikované, a je proto nanejvýš důležité údaje alespoň dvakrát, lépe i třikrát, zkontrolovat. Rozhodně nic nezkazíte – naopak to lze doporučit – pokud přiložíte k předávacímu protokolu i fotografie elektroměru, plynoměru a vodoměru, které obě strany podepíší. Bude to mj. i „páka“ při případném zpětném sporu. Pokud jsou ale všechny postupy správné, tak na základě zkušeností našich realitních makléřů žádné komplikace nenastávají.

Energie přepsané přímo na nájemníka

Ačkoliv to zákon umožňuje a v praxi toho řada majitelů běžně využívá, může to znamenat komplikace v momentě, kdy narazíte na neférového nebo celkově problematického nájemníka. Samozřejmě nikdy nelze dopředu 100% odhadnout, jaký bude, na základě dlouholetých zkušeností je ale možné téměř jistě poznat, zda se jedná o dobrého zájemce. Na takového nemusí být přepis energií rizikem, ale je důležité, aby s vámi po skončení nájmu spolupracoval a došlo k jejich přepsání zpět na vás (nebo nového nájemce). Že může být uchazeč rizikový lze poznat dle několika faktorů, mezi hlavní patří, že chce nájemné hradit v hotovosti, nebo nedokáže složit vratnou kauci, eventuálně ji chce na splátky, nebo že je už v době prohlídky prakticky připraven se nastěhovat.