Váš specialista
na pronájmy bytů v Brně
Menu

Proč ceny nemovitostí stále rostou: důvodů je více

 Bydlení je rok od roku dražší a v některých místech České republiky stoupají ceny nemovitostí až o desítky procent ročně. A i když se původně zdálo, že začne tempo růstu postupně slábnout, tak výrazný pokles nenastal. Pokud jde o nájmy, ty se vyhouply poměrně vysoko a spíše stagnují, i když v některých místech i mírně rostou. Zato prodejní ceny jdou nahoru i nadále. Lidé jsou navíc stále častěji ochotni slevovat ze svých nároků, důvodů je přitom několik.

312

Poptávka po bydlení výrazně převyšuje nabídku

Hlavním důvodem je jednoduše nedostatek bytů a domů, ať si je chtějí zájemci koupit nebo pronajmout. A to i přesto, že se staví a po celém městě vznikají buď nové činžovní domy, a nebo jsou budovy přestavovány na obytné. Jenže třeba v Brně pokryje aktuálně plánovaná bytová výstavba asi 40 až 50 % poptávky, takže tisíce lidí stále zůstanou „bez střechy nad hlavou“ a musí tím pádem volit alternativní bydlení (třeba ve sdíleném bytě, u rodičů), a nebo zaplatit vyšší částku.

A právě touha „po vlastním“ i přesto, že není kde brát, je důvodem, proč ceny nemovitostí rostou. Situace přitom nemá tak snadné řešení, jak by se mohlo zdát: kupříkladu Brno je de facto studentské město s nedostatečnou kapacitou kolejí, takže vysokoškoláci hledají místo v bytech k pronájmu. Jenže mnohdy na necelý rok a poté z nich odejdou, aby za pár měsíců hledali nové. Ano, někteří si sice bydlení drží a platí ho i přes léto, i když v něm přes léto nejsou; jiní však odchází a přichází každý rok.

Situace pak nahrává majitelům nemovitostí, kteří raději ubytují několik studentů než pár či rodinu, a vyberou tak na nájmu klidně o 50 % více (i přes několikaměsíční výpadek v době prázdnin). Ceny se přitom mnohdy šplhají tak vysoko, že za pouhé místo (lůžko) zaplatí až 7 tisíc korun. A jelikož mnozí studenti zkrátka bydlet musí, na nabídku přistoupí. Na druhé straně je pak zájem pracujících lidí, kteří by buď rádi do svého (třeba po dokončení školy), a nebo přichází do města za prací.

Nedostatečná kapacita bytů pak pochopitelně nedokáže pojmout všechny zájemce, což vede k přirozenému zvyšování cen nemovitostí – a kdo chce bydlet, musí zkrátka sáhnout hlouběji do kapsy. Zajímavé přitom je, že třeba v Brně se zájem o bydlení zvyšoval i přes rychle rostoucí ceny bytů, domů a pozemků, což dokazují i rekordní výše poskytnutých úvěrů na bydlení. Zajištění dostatečného množství bytů je přitom otázkou na delší dobu, na přes rok je řešení nemožné.

Úrokové sazby na hypotékách byly nízké

Během roku 2020 a 2021 dosáhly nejenom ceny úvěrů na bydlení historického minima, a dokonce přes pandemii covidu-19 byl zájem lidí obrovský – řadu z nich tak příznivé podmínky přiměly k žádosti o hypotéku dříve, než původně zamýšleli. A právě levnější půjčky jsou dalším faktorem, proč ceny nemovitostí rostou, a to nejen v Brně. Ne všichni je přitom kupovali pro vlastní užívání, někteří je vnímají čistě jako investici a snaží se pronajímáním bytu své peníze zhodnotit nebo vylepšili rozpočet.

Na podzim 2021 však zasáhla ČNB a od 1. října téhož roku úrokové sazby upravila, což vedlo také ke zdražování ze strany bankovních domů a jiných poskytovatelů půjček. Například sazba u hypoték poskočila de facto přes noc o 0,5 až 1 %, což je u mnohdy 30letého úvěru dosti znatelné. Snahou České národní banky bylo mj. právě zbrzdit tempo poskytování úvěrů a zmírnit tak růst zájmu o bydlení. Nedostatek bytů to však zdaleka nevyřeší, dojde pouze k oddálení rostoucího problému.

Některé byty a domy zůstávají nevyužité

Ačkoliv je situace s bydlením obecně špatná, ne každého trápí. Někteří lidé vlastní třeba zděděnou nemovitost, která slouží blízké rodině a příbuzným k občasnému přespávání, a po většinu roku zůstává nevyužitá. Takových případů sice není příliš, nějakou měrou to však k nedostatku bytů přispívá. Jiní pak vnímají nemovitost jako podnikání v cestovním ruchu, kdy přes různé ubytovací portály nabízí nocleh na jednu či více nocí, a vydělávají tak podstatně více, než kdyby byt / dům pronajali k trvalému bydlení.

Tento přístup samozřejmě nelze mít majitelům za zlý, je to jejich rozhodnutí a způsob, jak vlastněnou nemovitost zhodnotit; děje se tak přitom nejen v Brně, ale také v Praze i řadě dalších měst, do nichž míří tuzemští i zahraniční turisté. Ovšem než se snažit tyto prakticky zastavit, je mnohem efektivnější stavba nových bytových domů a nahrazování staré a nevyužitelné zástavby (i v rušných částech měst mnohdy stojí zřícené a neobyvatelné domy, místo nichž by mohly vyrůst novostavby pro stovky až tisíce lidí).

Také uvažování lidí se hodně změnilo

Většina důvodů stále souvisí se zvýšenou poptávkou po bydlení, důležité je však vnímat, proč k ní vlastně dochází. Určitou vinu nese „migrace“, kdy se lidé z vesnic stále častěji stěhují do měst; ať kvůli práci, tak životnímu stylu, přátelům apod., ale svůj podíl nesou i příchozí ze zahraničí, kteří jsou najímáni zejména do výrobního sektoru. A v kombinaci s nízkou bytovou výstavbou pak pochopitelně dochází k převládající poptávce po nedostatkovém bydlení.

Jisté dopady mají však i mezilidské vztahy: zatímco dříve bylo běžné, že se lidé brali jako velmi mladí a založili spolu rodinu, dnes je stále více „singles“ a výrazně stouplo i procento rozvodů, jimiž dnes končí téměř polovina sňatků (nejčastěji přitom mezi 3. a 6. rokem manželství). Alespoň jeden z partnerů si pak musí hledat nové bydlení, což opět přispívá k vyšší poptávce a je to jedním z moha důvodů, proč ceny nemovitostí rostou rychleji než dříve.

Nároky na bydlení se neustále zvyšují

I když je důvodů mnohem více, zmiňme ještě obtížnost procesu výstavby nových domů, které musí splňovat jisté technologické standardy, kvůli čemuž obvykle nelze postavit pouze „základní“ a levné bydlení. A vzhledem k rostoucím cenám pozemků a stavebního materiálu by to ani pro mnohé developery nedávalo smysl, dobrovolně by si tak snižovali zisk.

Na straně druhé jsou pak stoupající nároky lidí, kteří chtějí pochopitelně bydlet co nejlépe, mít dostatek prostoru, dobrou občanskou vybavenost, za energie platit co nejméně apod., což při rekonstrukci starých domů i výstavbě těch nových nutí k využívání dražších postupů i materiálu. A vše se pak pochopitelně promítne do výsledné ceny, ať jde o pronájem či koupi nemovitosti.