Váš specialista
na pronájmy bytů v Brně
Menu

Co je smlouva o zprostředkování a na co si dát pozor

Když máte vážný zájem o koupi nemovitosti, můžete si „pojistit“, že vám ji prodávající podrží do doby, než si vyřídíte potřebné financování a další záležitosti. Ne každý má totiž možnost pořídit bydlení za hotové a právě smlouva o zprostředkování vám dá jistotu, že nic nevyřizujete zbytečně. Měla by přitom obsahovat jisté náležitosti, aby skutečně zavazovala všechny zúčastněné strany. V praxi bohužel někdy dochází k jejímu nedokonalému vyhotovení a znevýhodnění zájemce o koupi.

325

K čemu slouží smlouva o zprostředkování (definice)

Jednoduše řečeno se jedná o projev vážného zájmu ze strany kupujícího, který se podpisem smlouvy o zprostředkování zaváže, že za danou nemovitost skutečně zaplatí nejpozději na konci sjednané lhůty. Jedná se však o pojistku nejen pro současného majitele, že si kupující záměr nerozmyslí; i zájemce o bydlení tím získává garanci, že nebude nemovitost dále nabízena ostatním. Smlouva o zprostředkování by tedy měla být „oboustranně“ výhodná a dávat druhému záruku, že budoucí obchod proběhne.

Info: V realitní kanceláři Bravis máme vlastní právní oddělení, díky němuž vám vždy připravujeme smlouvu o zprostředkování na míru a ujišťujeme se, že rozumíte všem jejím částem a poskytuje vám potřebné záruky.

Pozor, koho se smlouva o zprostředkování týká

Některé realitní kanceláře či nezávislí makléři bohužel nehrají vždy fér a uzavírají dohodu pouze mezi sebou a zájemcem o bydlení, což je z našeho pohledu špatně. Ve smlouvě o zprostředkování by měly být vždy zastoupeny tři strany, a sice kupující, současný majitel a realitní kancelář (pokud má RK od vlastníka písemné svolení k uzavření smlouvy, nemusí být přímo zmiňován).

V takovém případě aktuální majitel a realitní kancelář coby zprostředkovatel podpisem souhlasí, že bude daná nemovitost „rezervována“ zájemci a nebudou ji dále nabízet (a to ani za předpokladu, že by dostali lepší nabídku). Budoucí kupující má tak jistotu, že může vše v klidu vyřídit a domluvený byt, dům, pozemek aj. na něj počká.

Info: Kdyby vás RK tlačila do podpisu smlouvy pouze mezi dvěma stranami, aniž by měla svolení od majitele nemovitosti, raději nic nepodepisujte.

Ověřte si, jak to je s poplatkem za zprostředkování

Ještě než něco podepíšete, zjistěte si, jestli musíte coby zájemce o bydlení hradit poplatek zvlášť, nebo už je zahrnutý v ceně nemovitosti. A zvýšenou pozornost pak věnujte jeho vyplacení (obvykle je účtován oproti nároku na provizi za zprostředkování); RK by ho měla dostat až v momentě, kdy k prodeji nemovitosti skutečně dojde. Ověřte si také, zdali nepropadne zprostředkovateli v případě, že z obchodu sejde (v takovém případě by vám ji měl vrátit v plné výši).