Váš specialista
na pronájmy bytů v Brně
Menu

Rozdíl mezi užitnou, obytnou a podlahovou plochou bytu

Ať vybíráte nové bydlení, nebo naopak nabízíte to stávající někomu jinému, měli byste znát pojmy, v nichž mnozí chybují a nechtěně pak uvádí v omyl sebe i případné zájemce. V tomto případě se jedná o výměru bytu, u něhož je udávána užitná, podlahová, a někdy také obytná plocha. A právě záměnou těchto pojmů dochází v některých případech ke špatnému nastavení ceny, což má za následek dlouhé hledání zájemce o pronájem / koupi, a je tedy dobré si je vyjasnit.

310

Nejčastěji je zaměněna užitná a obytná plocha

Vidíte-li v inzerátu, že má byt výměru například 96 metrů čtverečních, je nanejvýš důležité vědět, jedná-li se pouze o plochu obytnou, či užitnou. Pokud totiž majitel pronajímané či prodávané nemovitosti zahrnul i sociální zařízení, chodbu a spíž, je náhle prostoru k trvalému obývání o něco méně, a ve výsledku tak udal plochu užitnou. Oproti tomu ta obytná by měla zahrnovat pouze místnosti, v nichž je možné „žít“ (jedná se tedy o ložnice, obývací pokoj, pracovnu, kuchyni apod.).

Důležité také je, že ani jedna z těchto výměr nepočítá s balkónem, lodžií či terasou, ale ani se sklepem, kójí apod., ačkoliv k bytu náleží. Ve všech případech se jedná o „něco navíc“, co nesplňuje zákonné povinnosti pro výměru užitné ani obytné plochy. Pochopitelně to neznamená, že nelze zohlednit třeba balkón nebo sklep v prodejní ceně, ba naopak; pouze je nelze zahrnout do výměry a de facto o ně tak zvětšit bytovou jednotku. Zejména tyto pojmy je tedy dobré znát.

Co je užitná plocha: vše, co můžete používat

I když se to může zdát složité, je to vlastně vcelku jednoduché: užitná plocha nemovitosti zjednodušeně zahrnuje vnitřní prostory, které slouží k „volnému užívání“, a jsou vypočítány sečtením vnitřních rozměrů vnějších stěn. Zahrnuje se mezi ně ložnice, dětský a obývací pokoj, pracovna, ale i kuchyně, chodba a sociální zařízení (koupelna a záchod). Existují však i jistá omezení, podle nichž nelze do užitné plochy započítat třeba krb, topná tělesa apod.:

  • konstrukční plochy (např. plochy komponent, které vytyčují hranice stavby, podpěry, sloupy, sloupky, šachty, komíny),
  • funkční plochy pro pomocné využití (např. plochy, kde jsou umístěna zařízení topení a klimatizace nebo energetické generátory),
  • průchozí prostory (např. schodišťové šachty, výtahy, eskalátory)

Někdy se navíc můžete setkat ještě s pojmem celková užitná plocha, do nějž jsou započítány právě i některé výjimky: typicky se k výše zmíněné (normální) užitné ploše připočítá např. balkón, lodžie či terasa, stejně jako podkroví (půda) a sklep, a někdy dokonce i společné prostory užívané všemi vlastníky domu (třeba kolárna / kočárkárna, prádelna atd.).

Podlahová plocha: prostory, které k něčemu slouží

Tento pojem by se dal na první pohled zaměnit s tím předchozím, jsou tu však zásadní rozdíly: v tomto případě se totiž jedná o součet podlahových ploch všech místností bytu včetně jeho příslušenství a chodeb (interiérových, nikoliv venkovních), takže sem můžeme zařadit i sklep, je-li užíván výhradně nájemcem bytu. A v momentě, kdy jde pouze o sklepní kóji nebo balkón, lodžii nebo terasu (a nikoliv o samostatnou místnost), lze započítat polovinu jejich podlahové plochy.

Zahrnout je přitom možné i místnosti se zkoseným (šikmým) stropem, jaké jsou typické pro podkrovní byty. U nich se však plocha započítává až od výšky 1,2 metrů, a to včetně plochy zastavěné zařizovacími předměty (jednat se může o vestavěné skříně, kuchyňskou linku, sporák, krb, topidla atd.). A naopak nelze zahrnut do podlahové plochy dveřní ani okenní ústupky, stejně jako nosné sloupy uprostřed místnosti.

Co znamená obytná plocha: pouze místnosti k „bydlení“

Aby toho nebylo málo, vstupuje do hry ještě plocha obytná, která je svou definicí zřejmě nejjednodušší: jedná se totiž o všechny obytné místnosti o minimální výměře 8 metrů čtverečních, přičemž musí být přímo osvětlené, větratelné, a rovněž je musí jít přímo či nepřímo (avšak dostatečně) vytápět. Typicky sem tedy můžeme zahrnout ložnici, obývací pokoj, pracovnu či kuchyni, a naopak nelze do obytné plochy započítat chodbu, sociální zařízení, balkón, sklep, a má-li byt pouze malou kuchyňku pod zmíněnou minimální výměrou (např. vytvořenou z původní spíže), nelze ji do obytné plochy počítat.