Váš specialista
na pronájmy bytů v Brně
Menu

Developerská činnost

 • developerům poskytujeme kompletní servis, od zajištění výběru vhodné lokality pro výstavbu projektu, až po samostatný prodej jednotek, výhodou práce s námi je to, že Vám navrhneme vhodnou variantu prezentace projektu, zajistíme kompletní právní servis - vyhotovení všech potřebných smluvních dokumentů
 • proškolení makléři zajistí prodej nabízených jednotek
 • osobně jednají se zájemci o koupi vč. zprostředkování zajištění právního a finančního poradenství pro konkrétní zájemce o koupi
 • seznamují osobně potencionální kupce s projektem a v případě vážného zájemce uzavřou rezervační smlouvu
 • náš právní zástupce projednává s klienty smlouvy o smlouvách budoucích, smlouvy kupní a provádí konzultace i s finančním poradcem, cílem je spokojený klient, kterému je nabízen úplný servis - preferujeme individuální přístup ke každému zájemci o koupi
 • provádění klientských změn a plná informovanost o průběhu výstavby projektu

Součástí právního servisu pro developery je:

 • vyhotovení rezervační smlouvy
 • smlouvy o smlouvě budoucí
 • smlouva o převodu vlastnictví bytové jednotky /garáže/ či nebytového prostoru
 • samostatný návrh na vklad do katastru nemovitostí v lokalitě, místně příslušné

Marketing projektu

Marketing jako klíčový komunikační nástroj pro developerské projekty přináší hmatatelné výsledky, jako jsou vyšší zisky a efektivnější proces prodeje realit. Naše zkušenosti a kreativní přístup nám umožňují vybrat a implementovat nejúčinnější nástroje marketingu pro každý projekt, čímž maximalizujeme jeho tržní potenciál a přispíváme k dosažení výjimečných výsledků.
Každý projekt podrobujeme pečlivé vstupní analýze, na základě které pak klientům navrhujeme optimální řešení.

 1. Tržní a finanční analýza developerského projektu

  Každý podnikatel usiluje o maximalizaci svého zisku, a my nejsme výjimkou. Analyzujeme optimální kompozici, standardy a uspořádání jednotlivých bytů či domů, zkoumáme úroveň vaší konkurence a vaši počáteční tržní pozici. Důkladně se věnujeme prozkoumání všech vašich dalších skutečných možností. Naším cílem je výrazně zvýšit váš zisk, a to nejen o malé částky.
 2. Analýza a mapování konkurence

  Identifikujeme hlavní konkurenty v lokalitě zájmu a analyzujte jejich projekty, cenovou strategii, marketingové aktivity a jedinečné výhody. To nám umožní odhalit mezery na trhu, které můžeme využít.
 3. Prezentace projektu

  Efektivní a promyšlená prezentace hraje klíčovou roli v komunikaci s trhem a přispívá k budování silné značky projektu. Vizualizace, profesionální fotografie, snímky z dronu a videa, která zachycují průběh vývoje projektu, jsou neocenitelným nástrojem v rámci marketingové strategie. Tento vizuální obsah umožňuje potenciálním zákazníkům a investorům vidět reálný pokrok a kvalitu práce a zvyšuje tak jejich důvěru a zájem o projekt. Výběr formy prezentace projektu, jako jsou letáčky, citylighty, bannery na internetových stránkách a vytváření unikátních webových stránek pro každý jednotlivý projekt, je zásadní pro úspěch v konkurenčním prostředí realitního trhu.
  • Unikátní webové stránky
   Přistupujeme k tvorbě webových stránek s důrazem na originalitu, uživatelskou přívětivost a technickou dokonalost. Kvalitně provedený web efektivně komunikuje klíčové vlastnosti a přednosti projektu, od architektonického designu po udržitelnost a umístění, a poskytuje uživatelům intuitivní přístup k podrobným informacím, fotogaleriím, videím a virtuálním prohlídkám. Důležitou součástí unikátních webových stránek je optimalizace pro vyhledávače, která zvyšuje jejich viditelnost a přitahuje vyšší počet návštěvníků. Efektivní využití klíčových slov, kvalitního obsahu a technické optimalizace výrazně zlepšuje pozici webových stránek ve výsledcích vyhledávání.
  • Inzerce na realitních portálech
   Inzerce na všech významných realitních portálech je zásadním prvkem pro maximální dosah a viditelnost jakéhokoli developerského projektu. Efektivní inzerce vyžaduje strategický přístup, včetně výběru správných portálů, optimalizace inzerátů pro vyhledávače a pravidelné aktualizace obsahu, aby byl vždy aktuální a přitažlivý pro potenciální zákazníky. To může zahrnovat i monitorování výkonnosti inzerátů a případné úpravy strategie na základě získaných dat a zpětné vazby.
  • Sociální média
   V dnešní digitální době, kdy velká část cílové skupiny tráví hodně času na platformách jako jsou Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn nebo Twitter, se stává využití sociálních médií nezbytnou součástí marketingové strategie. Sociální média efektivně šíří povědomí o projektu. Využíváme placené reklamy na sociálních sítích, která umožňuje ještě přesnější segmentaci cílového publika a zvyšuje šance na dosažení vysoké návštěvnosti a zájmu o projekt.
  • Tištěná prezentace
   Tištěná prezentace efektivně doplňuje ostatní marketingové aktivity a strategie a vytváří tak ucelený marketingový mix, který zvyšuje celkovou viditelnost a atraktivitu projektu. S přesně zaměřeným obsahem a kvalitním grafickým zpracováním tištěná prezentace významně přispívá k úspěšnému prodeji nemovitostí a posílení povědomí o značce.
  • Osobní prezentace
   Osobní schůzky s klientem představují klíčový prvek v procesu prodeje nemovitostí. Klademe velký důraz na kvalitní školení našich makléřů, aby byli vybaveni nejen nejnovějšími informacemi o projektu, ale také aby měli vynikající komunikační a prodejní dovednosti. Proškolení makléři jsou schopni lépe pochopit potřeby klientů a přizpůsobit prezentaci projektu tak, aby co nejlépe odpovídala jejich očekáváním a představám.
  • Showroom a vzorové byty
   Tyto prostory jsou obvykle pečlivě navrženy designéry a architekty tak, aby co nejlépe reflektovaly aktuální trendy v oblasti bydlení a podnikání a zároveň poskytovaly návštěvníkům hmotnou inspiraci a konkrétní představy o tom, jak efektivně využít prostor a materiály.

  Věříme, že kombinací digitálních a tradičních marketingových nástrojů můžeme maximalizovat dosah a efektivitu našich kampaní a zabezpečit dlouhodobý úspěch vašeho projektu.

 4. Feedback a optimalizace

  Každý plán je pouze základem, který se musí přizpůsobit specifikám konkrétního projektu a dynamice trhu. Proces zpětné vazby a optimalizace vytváří základ pro neustálé zlepšování a inovace, což je zásadní pro udržení konkurenceschopnosti a dosahování dlouhodobého úspěchu v dynamickém a neustále se měnícím prostředí.

Klíčem k úspěchu je pružnost, schopnost rychle reagovat na změny na trhu a pochopení potřeb cílové skupiny.

Prohledněte si naše projekty: