Váš specialista
na pronájmy bytů v Brně
Menu

Jaké příjmy banky při žádosti o hypotéku uznávají

Vlastní bydlení je pro mnoho lidí největším životním krokem a jen málokdo ho dokáže koupit ze svého. K financování přitom nejčastěji slouží hypotéka, která bývá závazkem i na desítky let. A zejména v době drahých úvěrů nemusí být zrovna snadné na ni dosáhnout – jedním z řešení je alespoň dočasné navýšení příjmů, případně zapojení spolužadatele, jímž může být i partner/ka na mateřské dovolené. Banky jsou obecně schopny uznat mnohem více zdrojů než jenom zaměstnání a podnikání, ačkoliv se jedná o víceméně nejčastější příjem. I pár tisíc měsíčně navíc přitom může pomoci k výrazně vyšší hypotéce.

443

Jak je počítáno, jak vysokou hypotéku dostanete

Když podáte žádost, podrobí vás oslovený poskytovatel tzv. scoringu, v jehož rámci vyhodnocuje vaši bonitu, tedy schopnost úvěr splácet, a to nejenom za současné situace, ale také s ohledem na možná rizika v budoucnu (výpočet bonity je nicméně složitější). Mezi hlavní posuzované parametry, které mimochodem nařizuje Česká národní banka, patří:

  • DSTI, tedy jestli máte dostatečný měsíční příjem, z něhož zvládnete hradit splátky, aniž by došlo k omezení vaší životní úrovně; lidé mladší 36 let mohou použít na splácení všech svých úvěrů max. 50 % svého čistého měsíčního příjmu, zatímco lidé nad tuto hranici mohou vynaložit nejvýše 45 % (pokud máte tedy čistý příjem např. 40 000 Kč / měsíc, můžete splácet maxi. 20 tisíc korun; a to v součtu za všechny úvěry, tedy nejenom hypotéku, ale také půjčku na cokoliv, kontokorent atd.)
  • DTI vyjadřuje poměr celkového zadlužení, tedy zda jste schopni se svým příjmem hypotéku (a jiné půjčky) výhledově schopni splatit; žadatelé mladší 36 let tak dosáhnou na úvěr/y odpovídající až 9,5násobku jejich čistého měsíčního příjmu, zatímco u lidí starších 36 let to je 8,5násobek (s čistým měsíčním výdělkem 40 000 Kč tedy dosáhnete na max. 4 560 000 Kč / 4 080 000, pakliže překračujete věkovou hranici, a opět se jedná o součet všech půjček)
  • LTV se týká pouze hypoték, potažmo úvěrů zajišťovaných nemovitostí, a udává, že banka může poskytnout půjčku na bydlení (byt, rodinný dům, pozemek...) ve výši maximálně 90 % hodnoty nemovitosti, pakliže je žadateli do 36 let, a do 80 %, je-li starší (takže pokud stojí nemovitosti např. 5 milionů, může hypotéka dosáhnout 4,5 milionu, resp. 4 milionů pro lidi starší 36 let)

 

Jenomže vydělávat „čtyřicet čistého“ dnes zdaleka není standardem, ačkoliv v některých profesích pochopitelně ano. Dosáhnout tak na úvěr v odpovídající výši nemusí být pro jednotlivce reálné, obzvláště pokud si chce pořídit bydlení v dobré brněnské lokalitě. Ale protože banky uznávají různé zdroje příjmů, je možné je – alespoň v období před žádostí – „spojit“.

Příjmy uznatelné pro žádost o hypotéku

Všichni poskytovatelé mají jedno společné – chtějí jistotu; že zvládnete splácet a že budete mít dostatečný příjem i v budoucnu. Tu jim přitom nemusí dávat jenom vaše zaměstnání nebo podnikání coby hlavní zdroj příjmu. Pakliže nechcete žádat o hypotéku zcela sporadicky, ale krok plánujete (což řada lidí dělá už jenom z důvodu, že si musí našetřit alespoň 10 % z ceny nemovitosti), můžete si alespoň 1 rok před žádostí svou příjmovou stránku vylepšit. Banky totiž uznávají:

  • zaměstnání na HPP, ale i vedlejší úvazek a DPČ, a některé dokonce i DPP (zejména pokud si brigádně vyděláváte už delší dobu a chodí vám pravidelně alespoň pár tisíc korun)
  • podnikání na hlavní, stejně jako na vedlejší činnost (třeba když si přivyděláváte při zaměstnání nebo k mateřské)
  • některé sociální dávky jako je peněžitá pomoc v mateřství nebo rodičovský příspěvek, ale případně i další
  • důchod, a to jak starobní, tak někdy rovněž invalidní a jiný
  • výsluhový příspěvek, který dostávají zpravidla bývalí příslušníci záchranného sboru a AČR, ale může být i ze soukromého sektoru
  • rentu z pronájmu nemovitostí, tedy když máte byt, rodinný dům, pozemek, nebo třeba chatu, který vám generuje peníze

 

Někde uznávají ještě další příjmy, výše zmíněné jsou ale ty hlavní a lze je spolu kombinovat. K zaměstnání si tak můžete přibrat brigádu na DPČ (ta je uznatelná vždy, ovšem příjmy z DPP akceptují pouze někde) nebo podnikat na vedlejší činnost. Při žádosti o úvěr, potažmo hypotéku, potom doložíte i několikatisícový příjem nad rámec toho hlavního, a ještě si přizvete spoludlužníka. Tím bývá zpravidla partner/ka (manžel/ka), ale může jím být i někdo jiný, například rodič (eventuálně lze do smlouvy napsat i tři nebo více spolužadatelů).

Příjmy všech žadatelů se sčítají, takže pokud běžně vyděláte 30 000 Kč čistého na HPP, k tomu 4 000 korun na brigádě, a manželka pobírá „rodičák“ 8 333 Kč (pakliže je rozložen do 3 let), tak vám banka může v závěru uznat čistý příjem 42 333 Kč. Jenom pozor na to, že z něj odečte výši splátek jiných úvěrů, pročež je dobré žádat o hypotéku s „čistým štítem“. Častou překážkou bývá i sjednaná (i když nevyužívaná) kreditní karta nebo kontokorent, který je dobré zrušit. A v případě, že si nejste jistí, zda na hypotéky dosáhnete, případně chcete mít jistotu co nejlepších podmínek, pomůže vám naše hypoteční centrum BRAVIS.