Váš specialista
na pronájmy bytů v Brně
Menu

Co je potřeba udělat po koupi nemovitosti

Ať jste pořídili nové bydlení, pozemek, nebo rekreační objekt, není ještě vší administrativě konec. Po podpisu smlouvy vás čeká ještě několik kroků, které sice nejsou časově náročné tak, jako proces koupě, ale jsou neméně důležité a po koupi nemovitosti je zkrátka udělat musíte – tedy jenom některé – ostatní však doporučujeme, abyste se v ní cítili bezpečně a pohodlně. V případě, že byste některé kroky opomenuli, mohlo by to znamenat komplikace, například s bankou. Zbytečně tedy neotálejte.

390

Doložte list vlastnictví a zástavní právo

Pakliže jste pořizovali nemovitost na hypotéku (nezáleží, zda přímo od banky, stavební spořitelny, případně od nebankovní společnosti), bude po vás chtít její poskytovatel co možná nejdříve doložit, že jste se skutečně stali jejími vlastníky. K tomu slouží tzv. list vlastnictví, který vám vydá příslušný katastrální úřad poté, co zpracuje návrh na vklad do katastru nemovitostí. Za jeho vyhotovení přitom uhradíte správní poplatek 50 Kč za každou stranu (obvykle má pouze jednu). Spolu s listem vlastnictví obdržíte také potvrzení, že má na nemovitost zástavní právo banka, potažmo poskytovatel hypotéky.

Přepište dodávky energií na sebe

Během předávání nemovitosti (po podpisu smlouvy) je nutné s prodávajícím zapsat do předávacího protokolu stav měřidel (elektřina, voda, plyn atd.), abyste měli jasně dáno a potvrzeno, od kdy budete za dodávky platit vy, a co ještě uhradí on. Co nejdříve po podpisu smlouvy pak zajděte energie přepsat na své jméno. Zůstat přitom můžete u současného dodavatele, anebo přejít k jinému, to záleží na vás. S sebou si vezměte kupní smlouvu, případně list vlastnictví; k přepisu s vámi může jít i předchozí majitel, není to však nezbytné. Kupujete-li byt, který je součástí SVJ, vyřešte si hned po podpisu smlouvy vyúčtování tepla, abyste nedopláceli nic za bývalého vlastníka.

Vyřešte si smlouvu se SVJ

Tento bod vás zajímá pouze v případe, že jste koupili byt v domě, ve kterém se nachází alespoň 4 jednotky se čtyřmi různými vlastníky. Dle zákona musí být totiž za této situace založeno SVJ (sdružení vlastníků jednotek), jehož se po koupi nemovitosti stanete součástí. Sepsáním smlouvy mezi vámi a SVJ vám pak plynou jistá práva, ale také povinnosti – zejména na úhradu poplatků do fondu oprav, z něhož je poté financována například výměna oken, zateplení domu, oprava střechy apod.

Sjednejte pojištění nemovitosti

Ačkoliv je běžně na každém, zda se rozhodne svůj majetek pojistit či nikoliv (doporučujeme ho mít pojištěný vždy), v případě, že vám na koupi nemovitosti půjčila banka (nebo jiná společnost), pojištění mít musíte. Poskytovatel tím chrání jak svou investici, tak vaše bydlení pro případ, že by došlo k živelné pohromě, vyhoření, úniku plynu apod. Za takové situace totiž pojišťovna nejenom uhradí až 100 % vzniklé škody, ale při dobrém pojistném produktu vám dokonce zajistí náhradní bydlení – to když je rozsah škody tak velký, že nemůže v nemovitosti nadále bydlet. Na výběr nejlepšího pojištění nemusíte být sami, pomůže vám specialista.

Změňte si trvalé bydliště

Kupujete-li nemovitost ke „stálému“ bydlení, můžete si do ní převést trvalé bydliště. K tomu stačí zajít na magistrát města, případně místní obecní úřad, kde vyplníte formulář a doložíte, že jste vlastníkem nemovitosti – nejdříve však musí dojít k zápisu této informace do katastru. Počítejte však, že změna trvalého bydliště s sebou nese také povinnost vyměnit OP a přehlásit motorové vozidlo na odboru dopravy, máte-li motorové vozidlo. Naopak cestovní pas nebo ŘP řešit nemusíte, trvalé bydliště na nich uvedeno není. Současně si na úřadu zjistěte, kdo všechno má v nemovitosti hlášen trvalý pobyt, a nechte všechny cizí lidi odhlásit – stačí doložit list vlastnictví.

Daň z nabytí nemovitosti (obvykle nehradíte)

I když byla tato povinnost na podzim roku 2020 zrušena, v některých případech stále platí. Zpravidla je nutné uhradit daň z nabytí nemovitosti v momentě, kdy jste:

  • v bytě nebo rodinném domě bydleli méně jak 10 let a peníze z prodeje jste nepoužili ke koupi nového bydlení.
  • zdědili majetek např. po rodičích – podmínkou však je, že ji nesmíte do 10 let prodat – v opačném případě 4% daň uhradit musíte
  • podnikatelé a firmy musí uhradit daň z nabytí nemovitosti vždy

Jestliže máte dle zákona daň z nabytí nemovitosti zaplatit, musíte tak učinit do 3 měsíců od zápisu vašich vlastnických práv na katastru nemovitostí, přičemž tato lhůta běží od prvního dne měsíce následujícího po tom, v němž k zapsání došlo. Pokud dojde k zápisu například 11. 06. 2022, začne lhůta běžet od 01. 07. 2022, a daň musí být tedy uhrazena do 30. 09. 2022.

Přihlaste se k dani z nemovitosti

Na rozdíl od výše zmíněné musí platit daň z nemovitosti každý majitel, a to opakovaně. K jejímu hrazení se musíte přihlásit na finančním úřadu v místě trvalého bydliště nejpozději do 31. ledna roku následujícího po koupi nemovitosti – takže pokud jste ji pořídili například 18. června 2022, máte na splnění povinnosti do 31. ledna 2023.

Nahlaste změnu adresy „všude“ a vyměňte zámek

Sice to nevyžaduje zákon, ale některé společnosti to mají v obchodních podmínkách, a také si tím výrazně usnadníte komunikaci s jednotlivými institucemi. Jedná se například o banky, pojišťovny, lékaře, mobilní operátory, dodavatele předplatného apod. Na České poště si sice můžete nechat poštu automaticky přeposílat, stojí to však poplatek, jemuž se nahlášením změny vyhnete. A rovněž nezapomeňte vyměnit zámek u všech vstupních dveří, jedině tak si zajistíte soukromí a jistotu, že se do koupené nemovitosti nedostane nikdo jiný, pouze vy.