Váš specialista
na pronájmy bytů v Brně
Menu

Co je třeba udělat při pronájmu bytu cizincům

Pronajímání bytu cizincům je dnes zcela běžné, částečně přitom kvůli slovenským sousedům, kteří k nám vyráží za prací i studiem. Z pohledu zákona nevzniká žádná překážka, pouze je nutné splnit "něco navíc". Vše ostatní tak probíhá stejně jako při pronájmu občanům České republiky, a majitel bytu ani zájemce o bydlení se nemusí obávat komplikací. Se všemi povinnostmi navíc pomůžeme pronajímatelům i nájemníkům, takže nebudou muset téměř nic řešit.

234

Cizinec je každý, kdo není českým občanem

Co je potřeba udělat, určuje přímo zákon zákon č. 326/1999 Sb. o pobytu cizinců na území České republiky, který vnímá jako „nečeského občana“ každého, kdo nemá naše občanství. Než ho totiž cizinec získá, musí u nás mít nejdříve trvalý pobyt alespoň 3 roky (občané EU) nebo 5 let (občané mimo EU). Níže uvedené povinnosti se tedy vztahují i na Slováky, ačkoliv někteří tuto skutečnost opomíjí. Pokud vám není něco jasné nebo chcete mít jistotu správného postupu, kontaktujte naše právní oddělení, kde s vámi vše probere specialista na tuto problematiku.

Pronajímatel a jeho povinnosti

Vedle nájemní smlouvy má majitel bytu i několik dalších povinností, pokud ho pronajímá cizinci. Vůbec nejdůležitější je splnění ohlašovací povinnosti, a to do 3 dnů od jeho ubytování. Dále je nutné umožnit cizinecké policii vstup do míst, kde se může cizinec zdržovat, vystavit nájemníkovi potvrzení o ubytování, vést domovní knihu a na požádání ji předložit ke kontrole, zajistit standardní úroveň ubytování, a nakonec nahlásit cizinecké policii případné úmrtí nájemníka.

  • Potvrzení o ubytování musí obsahovat celé jméno cizince, přesnou adresu bytu a na jak dlouho je ubytován (datum od do)
  • Ohlášení ubytování cizince lze policii nahlásit písemně nebo elektronicky
  • Domovní kniha je dokument, do něhož pronajímatel zapisuje jméno, příjmení, datum narození, státní občanství, číslo cestovního dokladu a počátek a konec ubytování (tj. obvykle konec nájemní smlouvy)
  • Oznámení úmrtí cizince probíhá na migračním útvaru cizinecké policie
  • Vstup cizinecké policie do míst, která jsou cizinci pronajímána, musí proběhnout neprodleně po vyzvání

Nájemník-cizinec a jeho povinnosti

Zásadní povinnosti musí plnit majitel bytu, kdežto nájemníkovi zákon ukládá pouze tu, že se má po skončení nájmu odhlásit. To se provádí na oddělení azylové a migrační politiky, kam se cizinec dostaví osobně.

233

Na co dát pozor v nájemní smlouvě

Jelikož cizinci nemívají rodná čísla jako my, je nutné provést jeho identifikaci na základě celého jména, data narození a čísla cestovního dokladu. Pokud má ovšem cizinec vízum nad 90 dnů, může o přidělení RČ požádat. Samotná smlouva je uzavírána jako "smlouva s mezinárodním prvkem", která se může (ale nemusí) řídit mezinárodní smlouvou. To jsou pravidla uznávaná při řešení zahraničních sporů v otázkách ubytování cizinců. Abyste nemuseli vše studovat a měli jistotu právní ochrany, vypracujeme vám smlouvu a zařídíme vše potřebné.

Co udělat po skončení nájmu

Jakmile nájemní smlouva skončí a cizinec se z bytu odstěhuje, musí se z místa odhlásit a dát tak vědět cizinecké policii, že se nadále na adrese nebude zdržovat. Samo ministerstvo vnitra upozorňuje, že koncem smlouvy tato povinnost nezaniká. Pokud by se cizinec z bytu neodhlásil sám, nebo to nestihl (třeba kvůli návratu do rodné země), musíte sami podat návrh, jímž zrušíte údaj o místě jeho hlášeného pobytu. K tomu je ostatně dobré přistoupit preventivně nejpozději do 3 dnů po odstěhování nájemníka, abyste do budoucna měli jistotu.