Váš specialista
na pronájmy bytů v Brně
Menu

Právní služby pro prodej domu, bytu, nemovitosti

Cílem realitní kanceláře Bravis Reality je především spokojený klient. Všechny převody nemovitostí tak probíhají pod dohledem zkušeného právníka na realitní právo. Připravuje kompletní smluvní dokumentaci na míru pro každého klienta.

  • Zprostředkovatelská smlouva pro potvrzení vážného zájmu o koupi nemovitosti, která obsahuje podmínky a postup prodeje, specifikaci dané nemovitosti a obě smluvní strany
  • Smlouva o smlouvě budoucí kupní o převodu vlastnictví k nemovitým věcem případně Smlouva o smlouvě budoucí o převodu družstevního podílu v bytovém družstvu
  • Smlouva o zřízení či zrušení služebnosti (věcného břemene) ve vztahu k prodávaným nemovitým věcem
  • Kupní smlouva o převodu vlastnictví k nemovitým věcem a Smlouva o převodu družstevního podílu v bytovém domě a to vč. vyplnění formulářové smlouvy příslušného bytového družstva
  • Smlouva o advokátní úschově kupní ceny
  • Návrh na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí
  • Příprava nabídky při řešení předkupního práva ve vztahu k podílovému spoluvlastnictví
  • Kontrola zástavní smlouvy financující banky
  • Řešení i exekučních řízení váznoucí na nemovitých věcech a to vč. výmazu zápisu z listu vlastnictví

Abychom ušetřili váš čas, může vás také zastoupit v řízení před katastrálním či jiným úřadem a to na základě udělené procesní plné moci. Vy se pak již nebudete muset o nic starat. Naši právníci budou mít plnou kontrolu nad smlouvami i průběhem vkladových řízení.